12 marca 2021

Coaching w firmie. Czy warto z niego korzystać? Zapraszamy na film szkoleniowy

Udostępnij

Czym jest coaching i jak powinniśmy z niego korzystać? Według Izby Coachingu to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Celem coachingu jest zwiększenie efektywności osobistej, czyli zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, aby lepiej nimi zarządzać, a także przepracowanie blokad wewnętrznych, które powstrzymują nas przed pełnym wykorzystaniem swoich potencjałów oraz jasne określenie celów, do których dążymy. Dzięki temu odnajdujemy własne rozwiązania, wzmacniamy poczucie własnej wartości oraz sprawczości.

Z coachingu coraz chętniej korzysta kadra menadżerska, jak i zarządzającą. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tą tematyką wśród przedstawicieli sektora MŚP, przygotowaliśmy film szkoleniowy: „Coaching w firmie – czy warto z niego korzystać”.

Szkolenie poprowadziła Joanna Gawlik-Dziadoń – akredytowany coach i superwizor ICC, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim, trener FRIS®Style Myślenie i Działanie oraz facylitator Action Learning. Joanna Gawlik-Dziadoń jest także Członkiem Prezydium Izby Coachingu, a wcześniej Dyrektorem Oddziału Wielkopolskiego Izby Coachingu.

Agenda szkolenia:

  1. Czym się różni rola coacha od roli trenera?
  2. Schemat procesu coachingowego.
  3. Ustalanie celów i wymiarowanie procesu coachingu.
  4. Feedback i ocena rezultatów procesu coachingu.
  5. Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników w firmie.
  6. Jak skuteczny coaching pracowników może zwiększyć zyski przedsiębiorstwa?
  7. Coaching zewnętrzny czy wewnętrzny. Zalety i wady.

Dodatkowo w załączniku na dole strony udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów