18 lutego 2021

COVID-19: aktualizacja unijnych wytycznych dotyczących BHP w czasie pandemii

Udostępnij

W warunkach zagrożenia COVID-19 kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) może w praktyczny sposób pomóc w dostosowaniu pracy do nowych okoliczności oraz przyczyniać się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID‑19. Wspierając w tym zakresie unijnych pracodawców i pracowników, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaktualizowała wydane w kwietniu 2020 r. unijne wytyczne: „COVID-19 - Powrót do miejsca zatrudnienia — dostosowywanie środowiska pracy i ochrona pracowników”.

Wytyczne zawierają przykłady  środków, które mogą pomóc pracodawcom zapewnić bezpieczeństwo i higienę w środowisku pracy po wznowieniu działalności. Obejmują one następujące zagadnienia:

  • ocena ryzyka i stosowanie właściwych środków w zakresie: minimalizacji narażenia na COVID-19, wznowienia pracy po okresie zamknięcia, radzenia sobie z wysokim wskaźnikiem nieobecności, zarządzania pracownikami pracującymi z domu;
  • zaangażowanie pracowników,
  • opieka nad chorymi pracownikami,
  • planowanie i wyciąganie wniosków na przyszłość,
  • bycie dobrze poinformowanym,
  • sektory i zawody,
  • wytyczne sektorowe dotyczące COVID-19.

Zaktualizowane wytyczne dostępne są w polskiej wersji językowej na stronie OSHAwiki oraz w formie poradnika w formacie PDF.

Już na początku kryzysu związanego z koronawirusem EU-OSHA opublikowała wytyczne dla miejsc pracy, w których zebrała najważniejsze dostępne informacje i porady w związku z pandemią.

Źródło: https://osha.europa.eu/

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network

 

Zobacz więcej podobnych artykułów