21 września 2020

30 złożonych wniosków na ponad 67 mln zł w 9. rundzie konkursu „Wzór na konkurencję”

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. 30 firm zgłosiło się do PARP po wsparcie finansowe we wdrożeniu strategii wzorniczej. Złożone projekty opiewają na kwotę ponad 67 mln zł. Nabór w konkursie wciąż trwa. Działanie finansowane jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

31 sierpnia br. zakończyła się dziewiąta runda naboru w konkursie „Wzór na konkurencję – II etap. Wdrożenie strategii wzorniczej”. Tym samym eksperci PARP rozpoczęli weryfikację wniosków. Małe i średnie firmy z Polski Wschodniej zgłosiły 30 projektów na łączną kwotę 67 216 824,13 zł.

„Wzór na konkurencję” to jedno z działań PARP, które ma wspierać wykorzystanie profesjonalnych usług wzorniczych przez sektor MŚP. W ramach dwuetapowego programu przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na pełen cykl projektowy – od audytu i opracowania strategii wzorniczej (I etap) po wdrożenie strategii (II etap).

Firmy, które wzięły udział w I etapie, mogą – w kolejnym, obecnie trwającym, drugim etapie konkursu – ubiegać się o dotację na wdrożenie wypracowanych rekomendacji czyli wprowadzenie innowacji wzorniczych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup urządzeń i maszyn, usług doradczych, ale także wartości niematerialnych i prawnych (np. programów komputerowych).

Obecnie trwa 10. runda naboru, która kończy się 31 października br. Wnioski mogą składać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji:

Opublikowano: 21.09.2020 14:57
Poprawiono: 21.09.2020 14:57
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: