28 sierpnia 2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie 6 konkursu nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny). [link do listy]

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 3 projektów.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Opublikowano: 28.08.2020 15:03
Poprawiono: 28.08.2020 14:58
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: