26 sierpnia 2020

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 25 sierpnia zatwierdzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla POIR na 2020 r.

W zmienionym harmonogramie wprowadzono nowy instrument wsparcia koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w zakresie zarządzania klastrami – poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych. Koncepcja i założenia instrumentu są efektem prac międzyresortowej, eksperckiej Grupy ds. polityki klastrowej.

Konkurs w ramach nowego instrumentu PARP ogłosi 30 września i wówczas dostępna będzie dokumentacja konkursowa, nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 października br. a zakończy 5 stycznia 2021 r. Przewidywany budżet konkursu to 50 mln zł.

Ponadto w zaktualizowanym harmonogramie wskazano daty dzienne oraz wartość alokacji w ramach konkursu planowanego w poddziałaniu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Opublikowano: 26.08.2020 17:23
Poprawiono: 26.08.2020 17:22
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: