18 maja 2020

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej: PARP w czasie pandemii wprowadza kolejne udogodnienia

W związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców dotyczące składania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Nowe rozwiązania przewidują m.in.:

  • możliwość przedłużenia terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym dla danej rundy konkursu;
  • wydłużony do 14 dni termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych, w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych w rundach od 4 do 7;
  • wydłużony do 10 dni roboczych termin na przekazanie informacji lub dokumentów oraz na poprawę lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie złożonych w rundach od 4 do 7;
  • możliwość przedłużenia terminu na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie oczywistych omyłek w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest dokonanie tych czynności w wyznaczonych terminach.

Jednocześnie informujemy, że termin na rozpatrzenie protestu przez PARP w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Udogodnienia przewidziano również w procesie wydawania przez Platformy startowe Raportów z inkubacji – dokumentów wymaganych w konkursie 1.1.2 POPW.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 20 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Opublikowano: 18.05.2020 15:01
Poprawiono: 19.05.2020 12:14
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: