5 lipca 2019

Materiały z seminarium pt.: "Prawo autorskie w internecie – co jest ważne dla przedsiębiorcy?"

Udostępnij

27 czerwca 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Prawo autorskie w internecie – co jest ważne dla przedsiębiorcy?".

Seminarium przeznaczone było dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności spotykają się z zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się czym jest utwór, jak skutecznie przenieść prawa autorskie lub zawrzeć umowę licencyjną. Szczególna uwaga poświęcona została prawom autorskim w internecie, w tym w kontekście nowej unijnej dyrektywy z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Prezentacje ze spotkania oraz program dostępne są poniżej.

Nagranie seminarium

 

Zobacz więcej podobnych artykułów