14 maja 2019

Materiały z seminarium pt.: "Oznakowanie CE. Jak wprowadzić nowy produkt elektryczny i elektroniczny na rynek Unii Europejskiej?"

Udostępnij

9 maja 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Oznakowanie CE. Jak wprowadzić nowy produkt elektryczny i elektroniczny na rynek Unii Europejskiej?"

Celem seminarium było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wprowadzaniem na wspólny rynek UE produktów elektrycznych i elektronicznych podlegających dyrektywom tzw. Nowego Podejścia. W jego trakcie przedstawione zostały praktyczne informacje dotyczące m.in. prawnych wymogów przy dopuszczaniu produktu do obrotu, obowiązków producentów, importerów i dystrybutorów takich produktów, omówiony został sposób przeprowadzania testów, analiz i sporządzania deklaracji. Przedstawione zostały praktyczne przykłady – case studies - tego, jak należy postępować aby skutecznie i zgodnie z prawem wprowadzić do obrotu produkt elektryczny lub elektroniczny.

Prezentacje ze spotkania oraz program dostępne są poniżej.

Nagranie seminarium