17 kwietnia 2019

Rusza nabór w ramach konkursu Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Konkurs jest uzupełnieniem pierwszej, usługowej części naboru – jego tegoroczna edycja nadal trwa i zakłada sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Beneficjenci 1 etapu mają szanse otrzymać do 560 tys. zł dofinansowania na wdrożenie opracowanych innowacji w etapie inwestycyjnym.

W ramach tegorocznych Bonów na innowacje odbywają się cztery konkursy, w których do rozdysponowania jest łącznie 80 mln złotych. Poza dwoma konkursami ogólnymi (usługowy i inwestycyjny), w tym roku osobną pulę zarezerwowano na projekty na rzecz „dostępności”.  Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą w ramach konkursów uzyskać dofinansowanie na zakup usług badawczo-rozwojowych i ich wdrożenie. Warunkiem koniecznym, jest pozyskanie przez firmy technologii opracowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe w ramach 1 etapu. Takie działanie ma sprzyjać zacieśnianiu współpracy pomiędzy biznesem a jednostkami naukowymi i rozwijać stopień komercjalizacji nauki.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy pomyślnie zakończyli I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. Całkowita wartość projektów zgłaszanych w ramach konkursu może wynieść 800 tys. złotych, zaś maksymalna kwota dofinansowania wynosi 560 tys. złotych. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową, a także zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Nabór wniosków w ramach 2 etapu wystartował 17 kwietnia br. i potrwa do 7 stycznia 2020 roku, natomiast 1 etap trwa od 20 marca do 28 listopada br.

Poznaj szczegóły działania Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Opublikowano: 17.04.2019 16:41
Poprawiono: 18.04.2019 12:44
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: