15 kwietnia 2019

Wsparcie prawne dla startupów – kolejna edycja już wkrótce

Na przełomie maja i czerwca wystartuje kolejny nabór w ramach konkursu „Wsparcie prawne dla startupów”. Obecnie prowadzona jest procedura, w ramach której zostaną wyłonione kancelarie prawne do obsługi beneficjentów programu.

Wiele nowopowstałych firm, od niedawna funkcjonujących na rynku, boryka się z trudnościami dotyczącymi natury prawno-formalnej. Przekroczenie tej bariery, jest często jednym z warunków pomyślnego rozwoju czy nawet dalszego bytu firmy. Dlatego PARP po raz kolejny przygotowuje konkurs skierowany do małych firm, zakładający wsparcie właśnie w tym zakresie. Celem projektu jest sfinansowanie działań nastawionych na współpracę z inwestorami i odbiorcami usług startupów. Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w programie została w tym roku zwiększona do 25 000,00 złotych  i może zostać przeznaczone na konsultacje prawne, wsparcie negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem biznesu, a także doradztwo i wsparcie prawne w zakresie realizowanych procesów zamówień i inwestycji. W ramach konkursu nie jest wymagany wkład własny.

Prowadzone obecnie zamówienie publiczne ma za zadanie wyłonić kancelarie prawne, które zobowiążą się do świadczenia pomocy w realizacji procesu inwestycyjnego i zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub pomocy w uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku przez startupy. W szczególności zaś będzie to przygotowanie startupów do analizy legal due-diligence, analizy umów inwestycyjnych, a także wsparcie prawne w procesie zamówień i doprowadzania do zawarcia umów prawnych. Całkowita kwota przewidziana do realizacji zadania przez Zamawiającego to 1 mln złotych brutto, przy czym przewiduje się możliwość zawarcia umów z maksymalnie 7 Wykonawcami. Kryteria, według których rozpatrywane będą wnioski kancelarii obejmuje cenę za usługę prawną, możliwość osobistego świadczenia usług w największych miastach Polski, a także dodatkowe doświadczenie Wykonawcy.

Szczegóły zamówienia publicznego.

Opublikowano: 15.04.2019 14:18
Poprawiono: 16.04.2019 14:20
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: