8 lutego 2019

Nowe możliwości dofinansowania dla klastrów - Cluster Collaboration Day

Trwają konkursy ogłoszone przez Komisję Europejską na dofinansowanie klastrów. Składając w nich wnioski klastry mają szansę na pozyskanie środków na wzmocnienie współpracy międzysektoralnej, międzynarodowej oraz potencjału zarządzania klastrem. Natomiast PARP już 5 marca rozpocznie nabór wniosków w konkursie Umiędzynarodowienie Klastrów Kluczowych.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach wsparcia zapraszamy na spotkanie dla klastrów oraz małych i średnich firm Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań.Program COSME, Horyzont 2020, RIS. Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2019 w Warszawie w godzinach 10:00-15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Program i rejestracja na spotkanie

Cluster Collaboration Day poświęcony będzie przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla MŚP działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów,  zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizacje pomysłów.

W spotkaniu będzie uczestniczyć Anna Sobczak – Policy Officer for clusters and emerging industries in the context of smart specialisation in industrial modernisation z Komisji Europejskiej, która przedstawi informacje dotyczące polityki klastrowej realizowanej w Komisji Europejskiej.

Podczas wydarzenia zostaną omówione:

  • założenia konkursu INNOSUP-01-2018-2020,
  • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC),
  • konkurs COSME,
  • konkurs dla Klastrów Kluczowych
  • ekosystem mazowieckich klastrów jako przykład synergii,
  • Regionalne Inteligentne Specjalizacje i platforma S3,która wspiera kraje i regiony UE w opracowywaniu, wdrażaniu i przeglądach ich Strategii Badań i Rozwoju dla Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).