1 lutego 2019

Zmienione kryteria wyboru projektów w Badaniach na rynek

Informujemy, że 22.01.2019 r. Komitet Monitorujący POIR zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Najważniejsze zmiany to:

  • obniżenie minimalnego budżet projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla wszystkich przedsiębiorców do 1 mln zł (wcześniej było to 5 mln zł),
  • wprowadzenie możliwości dofinansowania projektu, w wyniku, którego zostanie wprowadzona technologiczna innowacja procesowa (dotychczas wymagana była innowacja produktowa) na poziomie co najmniej krajowym,
  • zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania (było 20 mln).

Wprowadzone ułatwienia umożliwią uzyskanie wsparcia szerszemu gronu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z harmonogramem naboru wniosków 20.02.2019 r. w ramach poddziałania zostaną ogłoszone 3 konkursy równoległe:

  • konkurs ogólny,
  • konkurs dedykowany miastom średnim,
  • konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.

W związku z powyższym, wprowadzono dwa zestawy kryteriów do trzech ww. konkursów: konkurs ogólny i dedykowany miastom średnim (taki sam zestaw kryteriów) oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności (odrębny zestaw kryteriów).

Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami i złożenia wniosków o dofinansowanie w terminie naboru wniosków tj. od 25.03. do 08.05.2019 r.

Opublikowano: 01.02.2019 14:10
Poprawiono: 01.02.2019 14:10
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: