28 stycznia 2019

Startuje Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych". Wnioski będzie można składać od 5 marca do 25 lipca 2019 r. Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

W przypadku koordynatora klastra realizującego projekt:

 • koszty administracyjne i wynagrodzenie dla personelu biorącego udział w projekcie
 • usługi eksperckie, w tym badania rynkowe, audyty, badania ewaluacyjne
 • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT
 • marketing
 • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia
 • dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej

W przypadku członków klastra biorącego udział w projekcie:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych
 • udział w misjach gospodarczych
 • udział w targach w charakterze wystawcy
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • promocję marek i produktów

Więcej na stronie "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".