28 stycznia 2019

Poland Prize skutecznie przyciąga startupy

Zbliża się półmetek programu przyciągania innowacyjnych przedsięwzięć do Polski. Do sześciu operatorów działających w ramach Poland Prize zgłosiło się do tej pory ponad tysiąc startupów z prawie 50 krajów z całego świata – od Chin po Chile.

Polska pnie się w górę w wielu rankingach oceniających atrakcyjność państw pod kątem prowadzenia biznesu. Jeśli chodzi o najbardziej dynamiczny, trudny ale bardzo perspektywiczny segment startupów nasz kraj zagościł w światowej czołówce.

Według ostatniego rankingu CEOWORLD Magazine Polska drugim najlepszym do inwestowania i prowadzenia biznesu oraz siódmym najbardziej przyjaznym krajem dla startupów. Przy ustalaniu rankingu brano pod uwagę: inwestowanie w kapitał ludzki, potencjał i działania w zakresie badań, rozwoju oraz ich komercjalizacji, dostępność wysoko wyspecjalizowanych pracowników i naukowców oraz skuteczność polityki wykorzystania wspomnianych zasobów w budowaniu dobrobytu.

Doskonałą ilustracją dla tego typu zestawień są dane z programu Poland Prize, który skusił w kilka miesięcy grubo ponad tysiąc innowatorów chcących zmienić swoje nowatorskie pomysły w biznes właśnie w naszym kraju.

Co przyciąga startupy

Poland Prize jest częścią szerszego rządowego programu Start in Poland, który tworzy w Polsce warunki do rozwoju startupów – od fazy inkubacji, przez rozwój, po ekspansję międzynarodową. W zeszłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała sześciu operatorów, przed którymi postawiono zadanie przyciągnięcia nad Wisłę najbardziej obiecujących zagranicznych startupów oraz osób z najlepszymi pomysłami na startup. Poland Prize łączy idee inkubacji i akceleracji, kładąc szczególny nacisk na przygotowanie zagranicznego startupu do działania w Polsce.

Na start-upy zakwalifikowane do programu czekają, m.in.:

Soft landing – ułatwiona ścieżka wizowa oraz opiekun w sprawach administracyjnych
• Granty w wysokości do 200 tys. zł
• Do 50 tys. zł na usługi prawne, księgowe i doradcze
• Specjalistyczne doradztwo technologiczne
• Mentoring i networking
• Post-akceleracja

Każdy z operatorów prowadzi w ramach Poland Prize niezależny program, specjalizując się w wybranych rynkach i branżach. Działania operatorów obejmują zasięgiem wszystkie kontynenty i najbardziej perspektywiczne branże gospodarki tj. fntech, IT/ICT, data science, przemysł 4.0, biotechnologia, technologie medyczne oraz budownictwo, logistyka czy transport.

Niezależnie od wybranego operatora każdy uczestnik programu ma zapewniony tzw. soft landing, czyli wsparcie pomostowe dla zespołów startupowych do momentu uzyskania możliwości otrzymania przez nie grantu. Osiedlaniu się twórców nowatorskich firm w Polsce pomoże tzw. dedykowana ścieżka wizowa oraz indywidualny opiekun, który wesprze cudzoziemca (językowo i merytorycznie) w codziennych wyzwaniach – zarówno tych związanych z pobytem w nowym kraju, jak i tych związanych z założeniem działalności gospodarczej, w kontaktach z urzędami czy bankami. Zapewni pomoc w rejestracji firmy i złożeniu wniosku o pozwolenie na pobyt czasowy.

Proces akceleracyjny obejmuje usługi mentoringu, doradztwo księgowo-prawne, specjalistyczne doradztwo technologiczne oraz networking – czyli działania służące włączeniu nowej firmy w polski ekosystem startupowy. Dużym atutem programu jest pomoc w pozyskiwaniu inwestorów, finansowania zewnętrznego, kooperantów oraz potencjalnych klientów.

Więcej informacji

Poland Prize jest programem realizowanym w ramach rządowego programu wspierającego rozwój start-upów „Start in Poland”. Powstał w trakcie prac PARP w procesie kreatywnym realizowanym w formule projektu PARP inno_LAB i jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Więcej informacji na temat programu i oferty poszczególnych operatorów dostępne są na STRONIE