23 stycznia 2019

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców eksportujących swoje produkty do Niemiec

1 stycznia 2019 r. weszła w życie niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG), która ma kluczowe znaczenie dla polskich producentów i dystrybutorów (w tym również dla operatorów sklepów internetowych i firm handlujących przez internet), eksportujących produkty do Niemiec. Ustawa nakłada na wszystkie podmioty wprowadzające produkty do obrotu w Niemczech obowiązek uiszczania opłat za opakowania, a w przypadku opakowań trafiających do prywatnych odbiorców końcowych również rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań (LUCID). Nieprzestrzeganie nowych regulacji może wiązać się z zakazem sprzedaży produktów do Niemiec lub wysokimi karami pieniężnymi.


W związku z licznymi zapytaniami ze strony polskich firm Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) organizują bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do firm produkcyjnych oraz handlowych. Odbędzie się ono 12 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie MPIT, Plac Trzech Krzyży 3/5. 

Tematem przewodnim spotkania będzie „Nowa niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG) – co od roku 2019 zmieniło się dla firm eksportujących produkty do Niemiec?”

Formularz zgłoszeniowy i program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.