20 lipca 2018

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów - Fundusz gwarancyjny POIR

Udostępnij

W Banku Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – nowy instrument oferujący szerokie możliwości finansowania innowacyjnych projektów.

 

Oferowany produkt to bezpłatna gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek, która zabezpiecza spłatę kredytów przeznaczonych na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Bezpośrednie korzyści jakie odnosi przedsiębiorca korzystający z kredytu objętego Gwarancją to brak opłaty prowizyjnej oraz dopłata do odsetek.

Gwarancja jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla firm – jej wartość oblicza się z wykorzystaniem korzystnej dla przedsiębiorców metodologii (jako ekwiwalent dotacji brutto, który stanowi zaledwie ułamek wartości otrzymanej gwarancji).

Ze względu na brak opłaty prowizyjnej, finansowanie zabezpieczone gwarancją Biznesmax przy kwocie kredytu wynoszącej np. 3,75 mln zł, daje w porównaniu z gwarancją de minimis ok. 45 tys. zł oszczędności.

Do tego każdy przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta kredyt z Gwarancją może liczyć na dodatkowe wsparcie w formie dotacji refundującej zapłacone odsetki za okres pierwszych trzech lat kredytowania.

Możliwość skorzystania z tego instrumentu mają przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy spełnią co najmniej jedno z 15 kryteriów. Jednym z nich jest uzyskana wcześniej pomoc finansowa w ramach programów wspierających innowacyjność. Nie jest to jednak kryterium kluczowe.

Gwarancja jest komplementarna z dotacją i może być stosowana:

  • jako wsparcie uzupełniające w zakresie wydzielonych kosztów projektu inwestycyjnego, w tym sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu po zakończeniu jego fazy badawczej lub przedwdrożeniowej.
  • samodzielny instrument gwarantujący spłatę kredytu finansującego rozwój i innowacje.

Dzięki gwarancji przedsiębiorcy mogą zmniejszyć koszty kredytu, finansować koszty towarzyszące oraz kapitał obrotowy, koszty poniesione przed złożeniem wniosku oraz koszty w kwotach brutto (z VAT). Oprócz tego, mają możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku.

Instrument jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe informacje na temat oferty BGK oraz listę Banków Kredytujących znajdą Państwo na stronie internetowej www.bgk.pl – zakładka „Gwarancja BIZNESMAX z dotacją” lub pod numerem telefonu: (22) 522 91 91.

 

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju