Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

30 maj 2019

Skarga pauliańska. Praktyczne narzędzie prawne ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Skarga pauliańska jest jednym z narzędzi prawnych zmierzających do ochrony prawnej wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Ma ona posłużyć wierzycielom, którzy nie mogą wyegzekwować od dłużnika p...

29 maj 2019

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach. O zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Od 4 września 2018 r. w polskim porządku prawnym obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[i], które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe rozwiązania p...

28 maj 2019

Zielone zamówienia w Prawie Zamówień Publicznych. Zielone kryteria w branży komputerowej, żywnościowej oraz tekstylnej

W ostatnich latach możemy zauważyć zmianę tendencji w gospodarce. Zarówno prawodawcy, jak i przedsiębiorcy zaczęli zauważać potrzebę zmiany swoich działań w kierunku ochrony przyrody. Postępujące niekorz...

27 maj 2019

Wstępny etap kreacji gier komputerowych. Koncepcje, idee, zarysy, plany gier komputerowych i ich ochrona

Dotychczas ani polski, ani unijny ustawodawca nie zdefiniował gry komputerowej. Jest ona bardzo złożonym produktem, zawierającym wiele elementów istotnych z punktu widzenia prawa, takich jak grafika, muzyka, teks...

27 maj 2019

Materiały z seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu"

23 maja 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu".

24 maj 2019

Izotopy i nie tylko. Horyzont 2020 wspiera rozwój innowacji

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacn...

22 maj 2019

Sprawdź jakich kontrahentów szukają zagraniczne firmy - oferty Enterprise Europe Network

Brytyjski startup poszukuje producentów swojej innowacyjnej nakrętki na butelki Poszukiwani dostawcy opakowań Chorwacki dystrybutor poszukuje producentów towarów konsumpcyjnych Poszukiwani producenci innowacyj...

20 maj 2019

Wprowadzenie regulacji MDR w Polsce. Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Ostatnie lata to okres zintensyfikowanych działań organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ukierunkowanych na walkę z optymalizacją podatkową dokony...

17 maj 2019

Implementacja dyrektywy PSD2. Wpływ regulacji na systemy motywacyjne stosowane przez przedsiębiorców

20 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw[1]. Jej głównym celem było dostosowanie krajowych przepisów dotyczących ś...

16 maj 2019

Przepływ danych nieosobowych. Ramy swobodnego przenoszenia informacji w prawie europejskim

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych[i] (dalej jako: RODO), stosowane od 25 maja 2018 roku, zdążyło już znacząco wpłynąć na funkcjonowanie europejskich przedsiębiorców, a zwłaszcza t...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok