Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

20 grudzień 2018

Biuletyn informacyjny - rynek irlandzki, listopad 2017

Zapraszamy do lektury październikowego wydania Biuletynu Informacyjnego przygotowanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Dublinie.

20 grudzień 2018

Informacja gospodarcza - rynek białoruski, styczeń-wrzesień 2017

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat gospodarki białoruskiej przygotowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Mińsku.

20 grudzień 2018

Biuletyn informacyjny - rynek irlandzki, październik 2017

Zapraszamy do lektury październikowego wydania Biuletynu Informacyjnego przygotowanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Dublinie.

20 grudzień 2018

Interaktywna mapa branży rolno-spożywczej regionu Bretanii

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z interaktywną mapą podmiotów działających w branży rolno-spożywczej w regionie Bretanii we Francji.

20 grudzień 2018

Biuletyn informacyjny - rynek irlandzki, wrzesień 2017

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania Biuletynu Informacyjnego przygotowanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Dublinie.

20 grudzień 2018

Biuletyn informacyjny - rynek białoruski

Zapraszamy do lektury materiału informacyjnego na temat gospodarki Białorusi, przygotowanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Mińsku.

20 grudzień 2018

Jak skutecznie bronić swoich praw - Część II

W obecnie obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) do środków ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wymienia się: protest, odwoła...

20 grudzień 2018

Jak skutecznie bronić swoich praw?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w[nbsp]sposób zapewniający zachowanie uczc...

20 grudzień 2018

licytacje.uzp.gov.pl/ - platforma aukcji i licytacji elektronicznej

Elektroniczne przetargi Ustawa Prawo zamówień publicznych oprócz podstawowych trybów udzielania zamówienia (jakimi są przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, a dla zamawiających sektorowych również neg...

20 grudzień 2018

Baza zagranicznych ofert współpracy

Jeśli poszukują Państwo zagranicznych partnerów biznesowych i technologicznych, np. podwykonawców czy dystrybutorów, zachęcamy do skorzytania z bazy ofert współpracy, prowadzonej przez ośrodek Enterprise Eur...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok