Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

Dotacje na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego
(seed capital)


Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 1.2.3 SPO-WKP
10 stycznia 2007 r. siedziba PARP

Poniżej zamieszczono dokumentację wdrożeniową dotyczącą poddziałania 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital.

Dokumentacja przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. z dnia 8.08.2006r. nr 141, poz. 1000) oraz treść decyzji Komisji Europejskiej nr N 599/2005 akceptującej notyfikowany przez Polskę program Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego.


Wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 można składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od dnia 6 grudnia 2006 r. do dnia 9 lutego 2007 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Do czasu dostosowania w Generatorze Wniosków elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3, wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej w formacie Word. Informacja o zaktualizowaniu wniosku w Generatorze Wniosków i dacie, od której elektroniczne wersje wniosku przyjmowane będą wyłącznie jako pliki przygotowane w Generatorze Wniosków, opublikowana zostanie na niniejszej stronie.

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązywać będzie od dnia ogłoszenia stosownego Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego w Monitorze Polskim (informacja o tym zostanie również opublikowana na niniejszej stronie). Uwagi i pytania prosimy zgłaszać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres:


piotr_slawski@parp.gov.pl lub
magdalena_witkowska@parp.gov.pl

Uwagi lub pytania można przesyłać również faxem na numer: +48 22 432 84 87.

ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego

pdf ( 481,3 kb )

Dokumenty do pobrania:


Wytyczne dla wnioskodawców
Nowa wersja z dnia:
( kb )
Wniosek o dofinansowanie
Plik z dnia:
( kb )
Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie
Plik z dnia:
kb
Biznes Plan
Plik z dnia:
( kb )
Umowa o dofinansowanie
Nowy plik z dnia:
( kb )


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW

W Archiwum Zmian Plików można prześledzić kolejne wersje dokumentów wraz z opisanymi miejscem i rodzajem dokonanej zmiany.


Pytania do PARP