Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

Dotacje na powiększenie funduszu poręczeniowego


Lista przyznanego wsparcia - III termin

Lista przyznanego wsparcia - II termin

Lista przyznanego wsparcia - I termin
komunikat z dnia 19.10.2006

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje beneficjentów Działania 1.2 SPO-WKP składających wnioski o płatność, w których następuje rozliczenie premii, o konieczności wypełniania wniosków za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych(wersja 1.0.1.13).

komunikat z dnia 1.06.2006

Z dniem 27 maja 2006 r. zaczął obowiązywać nowy wzór sprawozdania z realizacji projektów SPO-WKP (rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach SPO-WKP, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 81, poz. 569). Nowe wzory sprawozdań obowiazują od II kwartalu 2006r.Najczęściej pojawiające się błędy
przy składaniu wniosków w ramach działania 1.2 SPO WKP

Przebieg kontroli realizacji projektu w ramach działania 1.2 SPO-WKP


Pliki do pobrania:


Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wniosek o pomoc finansową
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Instrukcja do wypełniania wniosku
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Biznes plan
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór sprawozdania z realizacji projektu
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o płatność
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność w ramach SPO-WKP
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW

  W Archiwum Zmian Plików można prześledzić kolejne wersje dokumentów wraz z opisanymi miejscem i rodzajem dokonanej zmiany.


  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.  Pytania do PARP