Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

Dotacje na powiększenie funduszu mikro-pożyczkowegoLista przyznanego wsparcia - III termin

Lista przyznanego wsparcia - II termin

Lista przyznanego wsparcia - I terminkomunikat z dnia 19.10.2006

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje beneficjentów Działania 1.2 SPO-WKP składających wnioski o płatność, w których następuje rozliczenie premii, o konieczności wypełniania wniosków za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych (wersja 1.0.1.13).

komunikat z dnia 1.06.2006

Z dniem 27 maja 2006 r. zaczął obowiązywać nowy wzór sprawozdania z realizacji projektów SPO-WKP (rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach SPO-WKP, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 81, poz. 569). Nowe wzory sprawozdań obowiazują od II kwartalu 2006r.Działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw” adresowane jest do instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego. Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Działanie składa się z trzech poddziałań, w ramach których udzielane jest wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego, powiększenie funduszu poręczeniowego oraz powiększenie funduszu kapitału zalążkowego.

Najczęściej pojawiające się błędy
przy składaniu wniosków w ramach działania 1.2 SPO WKP

Przebieg kontroli realizacji projektu w ramach działania 1.2 SPO-WKP


Pliki do pobrania:


Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wniosek o pomoc finansową
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Instrukcja do wypełniania wniosku
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Biznes plan
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór sprawozdania z realizacji projektu
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o płatność
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność w ramach SPO-WKP
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW

  W Archiwum Zmian Plików można prześledzić kolejne wersje dokumentów wraz z opisanymi miejscem i rodzajem dokonanej zmiany.


  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.  Pytania do PARP