Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Fundusze Strukturalne >> SPO WKP

Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

DOTACJE NA DORADZTWOListy rekomendowanego dofinansowania wg rund:
 I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
zbiorcza lista - odwołania

Listy przyznanego dofinansowania wg rund:
 I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
zbiorcza lista - odwołania

Listy podpisanych umów o dofinansowanie projektu wg rund:
 I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI


Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dla Działania 2.1 SPO WKP
dotyczące wdrażania i rozliczania projektówarchiwum komunikatów


Najczęstsze powody odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych

Najczęstsze powody negatywnej oceny techniczno-ekonomicznej wniosków

Najczęstsze powody niskiej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

Zasady odwoływania się od wyników oceny wniosków
składanych w ramach Działania 2.1 SPO-WKP
(zaktualizowo 26.06.2006)

Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.

Wyznacza się następujące terminy składania wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1:

  • w roku 2004: do 16 grudnia,
  • w roku 2005: do 30 marca, do 24 czerwca, do 16 września, do 5 grudnia
  • w roku 2006: do 17 lutego, do 17 marca, do 21 kwietnia, do 19 maja, do 23 czerwca, do 14 lipca, do 11 sierpnia, do 15 września, do 8 grudnia (termin odwołany).
zawsze do godziny 15.00.


Materiał filmowy dotyczący działania 2.1 (dotacje na doradztwo) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Film powstał przy współpracy z Telewizją Polską S.A. i był emitowany w Programie 1 TVP w okresie czerwiec - lipiec 2005, jako projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


PLIKI DO POBRANIA:


DOKUMENTY OGÓLNE
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
     
Lista Punktów Konsultacyjnych
     
Wytyczne dla Wnioskodawców
Nowa wersja z dnia:
kb kb
Informacja dodatkowa - definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Pliki z dnia:
kb kb


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZCJI PROJEKTU
Wnioski należy sporządzać w:GENERATORZE WNIOSKÓW (wersja 3.1.0.1 i późniejsze) - obowiązuje dla wniosków składanych przez przedsiębiorców od XI rundy aplikacyjnej SPOWKP 2.1 tj. od 23 czerwca 2006 r. (po godz. 15.00),

zobacz jak zainstalować i odnaleźć wniosek w Generatorze Wniosków
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków SPO-WKP na realizację projektu w zakresie Działania 2.1
Nowe pliki z dnia:
kb kb


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Harmonogram zadaniowo-finansowy Projektu
Pliki z dnia:
kb kb
Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
Pliki z dnia:
kb kb
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (zał. do wniosku o dofinansowanie)
Pliki z dnia:
kb kb


DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNYM WEZWANIU PRZEZ PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Wzór weksla
Nowy plik z dnia:
kb  
Deklaracja Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
Pliki z dnia:
kb kb
Deklaracja Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną
Pliki z dnia:
kb kb
Oświadczenie przedsiębiorcy o braku negatywnych przesłanek do wykorzystania pomocy publicznej
Nowa wersja z dnia:
kb kb
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
Pliki z dnia:
kb kb
   Załącznik 1a (zał. do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
kb kb
   Załącznik 1b (zał. do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
kb kb
   Załącznik 1c (zał. do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
kb kb
   Załącznik 1d (zał. do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
kb kb


DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Wzór umowy o dofinansowanie
Pliki z dnia:
kb kb
Deklaracja wystawcy weksla "In Blanco" dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Pliki z dnia:
kb kb
Deklaracja wystawcy weksla "In Blanco" dla osób prawnych
Pliki z dnia:
kb kb
Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów (weksel oraz deklaracja wekslowa)
Pliki z dnia:
kb kb
Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
Pliki z dnia:
kb kb


DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU
Wzór wniosku o płatność
Pliki z dnia:
kb kb
Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność w ramach SPO-WKP
Pliki z dnia:
kb kb
Wzór sprawozdania z realizacji projektu
Nowe pliki z dnia:
kb kb
Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu
Nowe pliki z dnia:
kb kb
Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność
Nowe pliki z dnia:
kb kb


Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
Pliki z dnia:
archiwum zip kb archiwum zip kb


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW

W Archiwum Zmian Plików można prześledzić kolejne wersje dokumentów wraz z opisanymi miejscem i rodzajem dokonanej zmiany.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

Lista akredytowanych wykonawców

Baza ogłoszeń Wnioskodawców do SPO WKP


Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów
[264,0 kb]

Pytania do PARP