Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Rozwój Regionalny >> EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund) jest podstawowym instrumentem polityki regionalnej Unii Europejskiej, którego celem jest „wyrównywanie podstawowych dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Wspólnoty”. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest tym funduszem strukturalnym, który wspiera działania w zakresie rozwoju lokalnego, zatrudnienia oraz poprawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Środki funduszu mogą w szczególności współfinansować:

  • inwestycje oraz projekty doradcze realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • tworzenie i rozwój funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz funduszy typu venture capital,
  • inwestycje infrastrukturalnej mające na celu zwiększenie atrakcyjności regionów,
  • działania prorozwojowe w sektorze turystyki,
  • projekty mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • badania naukowe i rozwój technologiczny skierowane na popieranie wprowadzania nowych technologii oraz innowacji, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego.

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne są w najbiedniejszych regionach Wspólnoty (tzw. regiony Celu 1) oraz obszarach borykających się z określonymi problemami społeczno-gospodarczymi (tzw. regiony Celu 2).

W latach 2004-2006 środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą dostępne we wszystkich polskich województwach.

Będą one współfinansowały działania ujęte w trzech programach operacyjnych:

  • Sektorowym Programie Operacyjnym „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”,
  • Sektorowym Programie Operacyjnym „Transport”,
  • Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"

Akty prawne