Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

PRZETARGI, KONKURSY I AKREDYTACJE
ZAKOŃCZONE


Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Badanie socjologiczne opinii publicznej w Hiszpanii".
termin składania ofert: 30-10-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Monitoring szkoleń realizowanych w ramach projektów SPO RZL".
termin składania ofert: 27-10-2006
Konkurs
szczegóły
Konkurs na Najlepszy Raport Roczny (The Best Annual Report 2005 – pierwszy raport wg MSSF/MSR)
Konkurs
szczegóły
Konkurs o tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Pomiar obciążeń administracyjnych".
termin składania ofert: 24-10-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 19-10-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Sprawdzenie poprawności udokumentowania wydatków z tytułu świadczenia przez Punkty Konsultacyjne bezpłatnych usług informacyjnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorców".
termin składania ofert: 11-10-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizowanych zadań przez 16 Regionalnych Instytucji Finansujących biorących udział we wdrażaniu Programu SPO-WKP, Działanie 2. 3".
termin składania ofert: 9-10-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Przygotowanie i przeprowadzenie badań potencjału innowacyjnego polskich MSP".
termin składania ofert: 3-10-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Badanie socjologiczne opinii publicznej w Hiszpanii".
termin składania ofert: 4-10-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na świadczenie krajowych i zagranicznych usług kurierskich na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 6-10-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na usługę zaprojektowania, instalacji i wdrożenia informatycznego systemu finansowo-księgowego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 14-09-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "przeprowadzenie ewaluacji końcowej Regionalnego programu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw".
termin składania ofert: 7-09-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na dostawę mebli biurowych na potrzeby
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
".
termin składania ofert: 5-09-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie ewaluacji tematycznej "Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”".
termin składania ofert: 5-09-2006
KONKURS
szczegóły
KONKURS
szczegóły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy" organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie i aktualizację pakietów oraz produktów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców".
termin składania ofert: 25-08-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na dostawę licencji firmy MICROSOFT na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 24-08-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na najem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 22-08-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na przygotowanie i przeprowadzenie audytu realizacji projektów pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SOP RZL) dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 28-07-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP".
termin składania ofert: 27-07-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie audytu w zakresie zasadności i sposobu rozliczania wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 SPO WKP – „Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych”".
termin składania ofert: 24-07-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie i wykonanie systemu portalowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 13-07-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie audytu realizacji projektów w ramach programów inwestycyjnych Phare 2000 i Phare 2001".
termin składania ofert: 14-07-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP".
termin składania ofert: 10-07-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie ewaluacji procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii".
termin składania ofert: 29-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Sporządzanie niezależnych opinii ekspertów na temat jakości i wartości opracowań będących rezultatem realizacji projektów finansowanych w ramach programów doradczych z Funduszy Phare i SPO WKP, działanie 2.1.".
termin składania ofert: 22-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych komponentu regionalnego programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – oraz ewaluacji ex-post komponentów regionalnych programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza – komponent Rozwój Zasobów Ludzkich – edycji 2001 i 2002".
termin składania ofert: 19-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "usługi przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych z zakresu zarządzania i finansów dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)".
termin składania ofert: 14-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "usługi przeprowadzenia sesji informacyjnej i sesji informacyjno-doradczych pt. „Podniesienie kompetencji ośrodka KSU w zakresie świadczenia i rozwoju usług dla MSP” dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)".
termin składania ofert: 12-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie archiwizacji dokumentów oraz usługi w zakresie przechowywania danych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 8-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie do druku i druk publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2006".
termin składania ofert: 6-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych komponentu regionalnego programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – komponent Rozwój Zasobów Ludzkich oraz ewaluacji ex-post komponentów regionalnych programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza – komponent Rozwój Zasobów Ludzkich – edycji 2001 i 2002".
termin składania ofert: 5-06-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje".
termin składania ofert: 31-05-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli funduszy pożyczkowych i poręczeniowych z zakresu analizy i oceny ryzyka kredytowego".
termin składania ofert: 30-05-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Usługi przeprowadzenia sesji informacyjno doradczych dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych (PK) - „Budowa kompetencji kadr PK”".
termin składania ofert: 2-06-2006
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP".
termin składania ofert: 15-05-2006
Wyniki
postępowania szczegóły
Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację projektu: "Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 2.3 Schemat B
Wyniki
postępowania szczegóły
Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację projektu: "Rotacja pracy", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 2.3 Schemat B
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Usługi rozszerzenia i wzmacniania sieci instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz MSP".
termin składania ofert: 5-05-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie monitoringu realizacji projektów w ramach programów inwestycyjnych Phare 2002 i Phare 2003".
termin składania ofert: 14-04-2006
Wyniki
postępowania szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację projektu "Wsparcie rozwoju polskiego eksportu".
termin składania ofert: 19-04-2006
Wyniki
postępowania szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację projektu "Przygotowanie do eksportu".
termin składania ofert: 19-04-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Usługi przygotowania i przeprowadzenia badań dotyczących rozwoju usług realizowanych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług dla MSP".
termin składania ofert: 7-04-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Dostawę tuszy i tonerów dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 6-04-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
termin składania ofert: 30-03-2006
Przetarg
szczegóły
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza Przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów promocyjnych"
termin składania ofert: 24-03-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "usługi przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych z zakresu systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)"
termin składania ofert: 31-03-2006
Akredytacja
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002 i Phare 2003
Program Rozwoju Przedsiębiorstw
Akredytacja
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002 i Phare 2003
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
Akredytacja
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002 i Phare 2003
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP"
termin składania ofert: 13-03-2006
KONKURS
szczegóły

VI edycja Międzynarodowego Konkursu Ochrony Środowiska EKO-2005.

KONKURS
szczegóły

Europejskie Nagrody "Biznes dla Środowiska"

Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie do druku i druk biuletynu EURO-INFO 2006"
termin składania ofert: 9-03-2006
Przetarg
szczegóły
Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Realizację filmu prezentującego laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości w latach 2003-2005"
termin składania ofert: 7-03-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "usługi publikacji ogłoszeń prasowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w terminie: marzec 2006 r. - marzec 2007 r. "
termin składania ofert: 27-02-2006
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie zagranicznych usług kurierskich dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 8-02-2006
Przetarg
szczegóły
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza Przetarg nieograniczony na "Usługi doradcze public relations na potrzeby Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
termin składania ofert: 3-02-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Usługi przeprowadzenia audytów przedsięwzięć poddziałania 1.1.2 SPO-WKP"
termin składania ofert: 26-01-2006
WYNIKI
PrzetargU

szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów biurowych i artykułów papierowych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 17-01-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Na przygotowanie do druku i druk biuletynu EURO-INFO dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 10-01-2006
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie zagranicznych usług kurierskich dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 6-01-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Projekt i wdrożenie zaawansowanego technologicznie Systemu Informatycznego do obsługi Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SI KSU MSP)"
termin składania ofert: 13-01-2006
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Parków i Inkubatorów Technologicznych"
termin składania ofert: 20-12-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie i przeprowadzenie audytu realizacji projektów pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)".
termin składania ofert: 7-12-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie audytu działań realizowanych w ramach "Małych Inwestycji Infrastrukturalnych" - Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza
termin składania ofert: 6-12-2005
WYNIKI
PrzetargU
szczegóły
Zamówienie z wolnej ręki na "Pomoc doradczo - szkoleniowa dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy utworzeniu Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora w woj. śląskim."
WYNIKI
PrzetargU

szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację projektu "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej".
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21-11-2005
Przetarg
szczegóły
Postępowanie Przetargowe w trybie zapytania o cenę na realizację zamówienia: Przygotowanie, wykonanie sześciu prezentacji multimedialnych, projektu okładek na płyty CD oraz tłoczenie płyt CD.
termin składania ofert: 14-11-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej portalu internetowego nt innowacji www.pi.gov.pl
termin składania ofert: 7-11-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia z zakresu zarządzania - realizację projektu "Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 7-11-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu szkoleniowego dla Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora w ramach projektu Phare 2003/004-379/05.04.06.02 „Regionalny program wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
termin składania ofert: 24-10-2005
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 3-11-2005
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej portalu internetowego nt innowacji www.pi.gov.pl
termin składania ofert: 21-10-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych - realizacja projektu "Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
termin składania ofert: 13-10-2005
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Dostawę mebli biurowych i metalowych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 21-10-2005
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)"
termin składania ofert: 14-11-2005
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Dostawę paliw płynnych w obrocie bezgotówkowym"
termin składania ofert: 6-10-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 4-10-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie nowych pakietów i produktów informacyjnych oraz aktualizację istniejących produktów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców"
termin składania ofert: 28-09-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej współpracy funduszy poręczeniowych z bankami i instytucjami finansowymi"
termin składania ofert: 30-09-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia - realizacja projektu "Usługi związane ze wsparciem zwolnienia monitorowanego"
termin składania ofert: 3-10-2005
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg na "Wsparcie dla modernizacji oferty szkół o profilu zawodowym"
termin składania ofert: 26-09-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Usługi przeprowadzenia audytów Regionalnych Instytucji Finansujących"
termin składania ofert: 23-09-2005
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie audytu działań realizowanych w ramach „Małych Inwestycji Infrastrukturalnych – Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza""
termin składania ofert: 27-10-2005
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na "Dostawę paliw płynnych"
termin składania ofert: 12-09-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce w zakresie transferu technologii i innowacyjności"
termin składania ofert: 12-09-2005
Przetarg
unieważniony szczegóły
Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Kompleksowe zaprojektowanie, instalacja oraz wdrożenie informatycznego systemu finansowo - księgowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 12-09-2005
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg na realizację projektu "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
termin składania ofert: 12-09-2005
WYNIKI
ZAMÓWIENIA
szczegóły
Przetarg na realizację projektu Wsparcie techniczne dla instytucji programujących inicjatywy własne w ramach EFS
termin składania ofert: 05-09-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia "Wsparcie rozwoju części technologicznej Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A." w ramach programu Phare 2003/004/379/05.04 Regionalny Program Wsparcia MŚP
termin składania ofert: 30-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony "Na dzierżawę sieciowych wielofunkcyjnych urządzeń dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
termin składania ofert: 24-08-2005
WYNIKI
Postępowania
szczegóły
Przetarg na realizację projektu "Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych II", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
termin składania ofert: 28-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia "Dostawa sprzętu komputerowego i szkoleniowego dla Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora" w ramach programu Phare 2003/004/379/05.04 Regionalny Program Wsparcia MŚP
termin składania ofert: 26-08-2005
WYNIKI
Przetargu

szczegóły
Przetarg nieograniczony na usługi opracowania graficznego i wykonania materiałów reklamowych.
termin składania ofert: 16-08-2005
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia - realizacja projektu "Program szkoleń promujących clustering" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
termin składania ofert: 22-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na przygotowanie do druku i druk publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
termin składania ofert: 23-08-2005
Akredytacja
Zakończona
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002 i Phare 2003
Ścieżki od Innowacji do Biznesu
Akredytacja
Zakończona
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002 i Phare 2003
Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
Wyniki
przetargu

szczegóły
Przetarg na realizację zamówienia "Przygotowanie do druku i druk Biuletynu Euro Info"
termin składania ofert: 05-08-2005
Wyniki
przetargu

szczegóły
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia dla osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych oraz poszukujących pracy, realizacja projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.
termin składania ofert: 08-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Pomoc doradczo-szkoleniową dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy utworzeniu Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora w woj. śląskim w ramach Projektu Phare 2003/004/379/05.04 Regionalny Program Wsparcia MŚP.
termin składania ofert: 09-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Wzmocnienie regionalnej sieci organizacji wspierania biznesu w woj. wielkopolskim w ramach Projektu Phare 2003/004/379/05.04 Regionalny Program Wsparcia MŚP.
termin składania ofert: 10-08-2005
KONKURS
szczegóły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy" organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu finansów, zarządzania i marketingu dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).
termin składania ofert: 01-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).
termin składania ofert: 01-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu transferu technologii dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).
termin składania ofert: 26-07-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych pod tytułem: „ABC konsultanta/trenera” dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
termin składania ofert: 27-07-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
termin składania ofert: 25-07-2005
Przetarg
unieważniony
szczegóły
Przetarg nieograniczony na dzierżawę sieciowych wielofunkcyjnych urządzeń dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
termin składania ofert: 01-08-2005
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli biurowych i metalowych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Przygotowanie i przeprowadzenie audytu realizacji projektów w ramach programu PHARE PL0003.12.02 Krajowe Instrumenty Rozwoju Eksportu.
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Prezentacja potencjału Parków Naukowo-Technologicznych i Inkubatorów Technologicznych.
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia - realizacja projektu
"Miejsca pracy w sektorze kultury".
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia - realizacja projektu
"Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa II".
PRACA
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje kandydatów na stanowisko księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym.
PRACA
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje kandydatów do Zespołu Finansowo - Księgowego na stanowiska: Specjalista w Sekcji Finansów, Młodszy Specjalista w Sekcji Finansów, Specjalista w Sekcji Kontroli Finansowej, Księgowy, Młodszy Księgowy.
Przetarg
szczegóły
Przetarg nieograniczony na Odbiór i dostarczenie do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości weksli oraz deklaracji wekslowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw –działanie 2.1. i 2.3..
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia usługi przeprowadzenia audytów w ramach rejestru prowadzonego przez PARP pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).
WYNIKI
PrzetargU
szczegóły
Przetarg nieograniczony na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na projekt i wdrożenie zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego do obsługi Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Przetarg
ZAKOŃCZONY
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych - realizacja projektu "Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
Wyniki
przetargu

szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w zakresie telepracy - realizacja projektu "Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w zakresie wdrażania norm BHP - realizacja projektu "Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Opracowanie i wykonanie portalu internetowego nt innowacji wraz z bazami danych"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach - realizacja projektu "Inwestycja w kadry", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska – realizację projektu „Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Działanie 2.3 Schemat B
Akredytacja
Zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP
Przetarg
unieważniony szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska - realizację projektu "Ogólnopolski program szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 2.3 Schemat B.
Przetarg
unieważniony szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach - realizacja projektu "Inwestycja w kadry", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat B.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Projekt, druk i dystrybucja plakatów promujących Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, zwanych dalej plakatami.
Przetarg
szczegóły
Komisja Europejska ogłosiła Przetarg, którego celem jest wyłonienie kontraktorów ramowych (ang. Framework Contracts (FWC) – AMS/451) dla kontraktów na pomoc techniczną, finansowanych ze środków Unii Europejskiej
szczegóły Komisja Europejska poinformowała Urząd Komitetu Integracji Europejskiej o możliwości udziału polskich firm w Przetargach na realizację usług o charakterze pomocy technicznej na rzecz krajów trzecich prowadzonych w trybie procedury kontraktów ramowych (ang. Framework Contracts (FWC) - AMS/451), finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Aktualizacja pakietów i produktów informacyjnych oraz opracowanie nowych pakietów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przeprowadzenie badania prawidłowości wykorzystania dotacji na dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci ogłasza Przetarg na zakup sprzętu komputerowego, szkoleniowego oraz mebli dla Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu Phare PL2002/000-580.06.05.05.02 „Przedsiębiorczość w Polsce: Regionalny Program Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” o numerze referencyjnym EuropeAid/119089/D/S/PL.
Wyniki
Przetargu
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Audyty z realizacji umów dotacji na usługi informacyjno-doradcze oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Ewaluacja ex-post programu „Phare 2000 – Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG) – Komponent Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL)”
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Aktualizacja pakietów i produktów informacyjnych oraz opracowanie nowych pakietów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Przetarg
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach programu Phare SSG 2001 "Rozwój zasobów ludzkich" Wykonawcy projektów ogłosili Przetargi na dostawę sprzętu komputerowego i dydaktycznego dla szkół zawodowych z województw: lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, małopolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego.
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress and Business.
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg na:
przygotowanie i przeprowadzenie audytu realizacji projektów w ramach programów Phare:
PL 0003.07 - PHARE 2000 - KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU MSP,
PL 0008 - PHARE 2000 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA,
PL 0106.09 - PHARE 2001 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg na:
Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
szczegóły
Konkurs
Zakończony

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zaprasza do składania Wniosków o udzielenie „Wsparcia na usługi informacyjne”

Akredytacja
Zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002
Dostęp do Innowacyjnych Usług Doradczych
Akredytacja
Zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza akredytację do programu Phare 2002
Finansowanie dla Wzrostu
Akredytacja
Zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci ogłasza akredytację do programu Phare 2002
Wstęp do jakości
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg na realizację zamówienia:
Audyty z realizacji umów dotacji na usługi informacyjno-doradcze oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości.
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg na
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Technologii Fundacji Progress and Business.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na
Przygotowanie i Obsługę Szkoleń w Technologii E-Learning
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg na
Przygotowanie do druku (skład), druk i dystrybucję ulotek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
KONKURS
szczegóły

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
zaprasza do wzięcia udziału w:
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg na sprzedaż samochodów
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie do druku i druk pozycji wydawniczych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej publikacjami. CPV: 78110000-1
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Opracowanie studium wykonalności dla Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego w Poznaniu wraz z raportem o wpływie na środowisko i biznes planem.
Przetarg
wyniki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Opracowanie studiów wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko i biznes planem przedsięwzięć składowych Technopolis Warszawa Kampus Bemowo: Centrum Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych i Centrum Optoelektroniki.
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej budynku parku naukowo-technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE”
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem oraz dokumentacji wymaganej do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji dla Inkubatora Technologicznego i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Technologicznego Wrocławskiego Parku Technologicznego
(CT-WPT)
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie ewaluacji ex-post Funduszu Dotacji Lokalnych w dwóch programach: PL9903.01 Inicjatywa II i PL9909.01 Program rozwoju regionów Warmii i Mazur oraz Podkarpacia (73110000-6).
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej budynku parku naukowo-technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE”.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla grupy przedsięwzięć związanych z utworzeniem Sosnowieckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Na usługi szkoleniowe z zakresu systemów zarządzania jakością dla konsultantów KSU.
Wyniki
konkursu

szczegóły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Krajowym Systemem Usług dla MSP informuje o zakończeniu I etapu procedury rozszerzenia sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Wykonanie aplikacji obsługującej CRWDE /Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych/ (PKWiU 72.20).
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na: Wykonanie aplikacji obsługującej portal Trade Point Poznań (PKWiU 72.20).
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na: "Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie badania organizacji pozarządowych (NGO) w zakresie analizy zapotrzebowania na usługi szkoleniowe, usługi doradcze, zewnętrzne finansowanie."
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na: "Wykonanie badania nt. świadomości innowacyjnej MSP."
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na: "Wykonanie badania nt. innowacyjności firm mikro."
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na wykonywanie bankowej obsługi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studiów wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko i biznes planem przedsięwzięć składowych Technopolis Warszawa Kampus Bemowo: Centrum Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych i Centrum Optoelektroniki."
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego (DINT)."
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego w Poznaniu wraz z raportem o wpływie na środowisko i biznes planem."
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego."
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Technologicznego Wrocławskiego Parku Technologicznego (CT-WPT)."
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem dla Centrum Innowacji Technologicznych - ENERGIA (CIT-ENERGIA)."
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego""
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Przygotowanie studium dotyczącego stanu i rozwoju Parków Naukowo-Technologicznych, Inkubatorów Technologicznych, Centrów Transferu Technologii w Polsce"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Wykonanie dokumentacji technicznej budynku parku naukowo-technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE""
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Rozwój funkcjonalny środowiska TPP (Trade Point Poznań)"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie aplikacji obsługującej CRWDE (Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na:
"Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii"
Akredytacja
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2001 SSG
Akredytacja
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój eksportu MSP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych Phare 2001 SSG
Akredytacja
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój przedsięwzięć bazujących na komercyjnym wykorzystaniu internetu w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych Phare 2001 SSG
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem oraz dokumentacji wymaganej do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji dla Inkubatora Technologicznego i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla grupy przedsięwzięć związanych z utworzeniem Sosnowieckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Technoinkubatora w Krakowskim Parku Technologicznym"
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie ewaluacji programów:
"Dotacja na usługi informacyjno-doradcze" oraz "Dotacja na inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego""
Akredytacja
zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług szkoleniowo - doradczych dla MSP w ramach Programu "Przygotowanie do działania na rynku europejskim"
Akredytacja
zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług doradczych i szkoleniowych dla MSP w ramach Programu "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw"
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI
Akredytacja
zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług doradczych i szkoleniowych dla MSP w ramach Programu "Wstęp do jakości"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem oraz dokumentacji wymaganej do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji dla Inkubatora Technologicznego i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na wykonanie badania i napisanie ekspertyzy nt.:
"Zapotrzebowanie MSP na pomoc publiczną"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego (DINT)
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie studium dotyczącego stanu i rozwoju Parków Naukowo-Technologicznych, Inkubatorów Technologicznych, Centrów Transferu Technologii w Polsce
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Transferu Technologii Fundacji "Progress and Business"
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na:
Dostawę dwóch samochodów osobowych
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie do druku (skład) i druk ulotek dot. Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności dla Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pt. Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Krakowskiego Parku Technologicznego
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego (DINT)
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Wrocławskiego Centrum Transferu technologii Politechniki Wrocławskiej
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla grupy przedsięwzięć związanych z utworzeniem Sosnowieckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem przedsięwzięcia pod nazwą
"Utworzenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego"

Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Technoinkubatora w Krakowskim Parku Technologicznym"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego w Poznaniu wraz z raportem o wpływie na środowisko i biznes planem"
wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem Regionalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Polkowicach"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem dla Centrum Innowacji Technologicznych - ENERGIA ( CIT-ENERGIA)"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studiów wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko i biznes planem przedsięwzięć składowych Technopolis Warszawa Kampus Bemowo: Centrum Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych i Centrum Optoelektroniki
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla "TECHNOPARKU GLIWICE"
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony do wysokości 30 000 Euro.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie ewaluacji programu PL9811 INICJATYWA - przeprowadzenie badania zakończonego raportem na temat założeń i realizacji programu, a zwłaszcza jego długotrwałych efektów.
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony do wysokości 30 000 Euro.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za dokonanie zakończonego raportem badania ewaluacyjnego trzech programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
  1. dotacji na uzyskanie certyfikatu,
  2. dotacji szkoleniowej,
  3. dotacji na usługi informacyjno-doradcze.
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla Inkubatora Technologicznego i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko i biznes planem dla Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem dla Parku Przemysłowo-Technologicznego "Zagłębie"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pt. Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem dla Inkubatora Technologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem przedsięwzięcia pod nazwą
"Utworzenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego"

Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Biznes plan dla Centrum Transferu Technologii (CTT) "Bio-Techno-Info"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości powyżej 30.000 EUR:
"Prowadzenie auditów na potrzeby systemu akredytacji Krajowego Systemu Usług (KSU)"
Akredytacja
zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój eksportu MSP z województw: lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego"
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony do 30.000 Euro z zastosowaniem preferencji krajowych na realizację projektu:
"Przygotowanie do druku (skład), druk i dodruk ulotek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, druk tablic i toreb promocyjnych Krajowego Systemu Usług dla MSP oraz dystrybucja materiałów promocyjnych "
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony z zastosowaniem preferencji krajowych na realizację projektu:
"Zjawisko samozatrudnienia w Polsce w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości powyżej 30.000,- EUR:
"Wspomaganie działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych"
Akredytacja
zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw z województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i działający w jej ramach Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego - KOSzEFS zaprasza do udziału w konkursie na wyłonienie kandydatów na trenerów współpracujących z KOSzEFS oraz regionalnymi ośrodkami KOSzEFS.
Wyniki konkursu
szczegóły

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działając w porozumieniu z zarządami województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego,
ogłasza konkurs w w/w województwach dla instytucji, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Wyniki konkursu
szczegóły

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI ogłasza:
konkurs dla instytucji, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji na powiększenie kapitału lokalnego funduszu pożyczkowego.

Konkurs
zakończony

szczegóły

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI w porozumieniu z Zarządami Województw: Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Śląskiego, Warmińsko - Mazurskiego, ogłasza konkursy na pełnienie roli
REGIONALNYCH INSTYTUCJI FINANSUJĄCYCH,

Konkurs
zakończony

szczegóły

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI w porozumieniu z Zarządami Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, ogłasza konkursy na pełnienie roli
REGIONALNYCH INSTYTUCJI FINANSUJĄCYCH,

Konkurs
zakończony

szczegóły
Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Do konkursu zgłaszać można rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz prace naukowo-badawcze skutecznie ograniczające zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi, a także sprzyjające kształtowaniu środowiska pracy w zgodzie z wymogami ergonomii.
Konkurs
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza VII edycję:
KONKURSU
"Polski Produkt Przyszłości"
images/pppm.gif 808 B
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 30.000,- EUR z zastosowaniem preferencji krajowych:
"Audyty z realizacji umów dotacji na usługi informacyjno-doradcze oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości powyżej 30.000,- EUR:
"Monitorowanie działalności funduszy pożyczkowych"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Częstochowskiego Parku Przemysłowego"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Śląskiego Parku Przemysłowego"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Parku Przemysłowego Azoty-Chorzów"
Przetarg
unieważniony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 30.000,- EUR z zastosowaniem preferencji krajowych:
"Audyty z realizacji umów dotacji na usługi informacyjno-doradcze oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości"
Konkurs
zakończony

szczegóły

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI ogłasza:
"Konkurs na wspieranie rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych oraz centrów transferu technologii"

Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie Przetargu nieograniczonego na wybór doradcy informatycznego w zakresie sporządzenia "Studium analityczno-projektowego" dla wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia: "Opracowanie studium wykonalności dla Jaworznickiego Parku Przemysłowego"
Wyniki
przetargu

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym o wartości poniżej 30.000,- EUR na realizację zamówienia: Szkolenia dla przedsiębiorców zobowiązanych stosować ustawę o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie Przetargu dwustopniowego na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg nieograniczony
na zamówienie: "Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w przededniu przystąpienia do UE"
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg nieograniczony na realizację projektu:
"Ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorców do programu Phare PL 0003.07 Krajowy Rozwój MSP"
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na usługi szkoleniowe z zakresu systemów zarządzania jakością dla konsultantów KSU
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym o wartości poniżej 30.000,- EUR na realizację zamówienia: Opracowanie studium wykonalności dla Bytomskiego Parku Przemysłowego
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym o wartości poniżej 30.000,- EUR na realizację zamówienia: Opracowanie studium wykonalności dla Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego
Przetarg
zakończony

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg NIEOGRANICZONY na realizację:
"Usługi szkoleniowe dla konsultantów KSU pt.: ABC konsultanta/trenera"
Akredytacja
zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi:
AKREDYTACJĘ
wykonawców usług dla MSP ukierunkowanych na rozwój eksportu (badania rynkowe, kojarzenie partnerów, promocja produktu, wyjazdy studialne, uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach) w ramach Programu Promocji Eksportu
Akredytacja
zakończona

szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi:
AKREDYTACJĘ
wykonawców szkoleń dla MSP - "Studium ABC eksportu dla MSP" w ramach Programu "Wprowadzenie do Eksportu"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na przygotowanie do druku i druk pozycji wydawniczych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(PKWiU: 22.22.3)
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg NIEOGRANICZONY na realizację projektu:
"Rola instytucji otoczenia biznesu w przygotowaniu polskich małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg NIEOGRANICZONY na realizację projektu:
"Badanie szkolenia i doradztwa średniej wielkości firm w Polsce w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg DWUSTOPNIOWY na realizację projektu:
"Zaprojektowanie i wdrożenie programu kadrowo-płacowego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg DWUSTOPNIOWY na realizację projektu:
"Zaprojektowanie i wdrożenie programu finansowo-księgowego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza
Przetarg nieograniczony na realizację projektu:
"Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej"
KONKURS
szczegóły

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy - JFK,
ogłasza otwarty konkurs na projekty dotyczące tematyki Programu "Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych - TERAZ INTEGRACJA", Małe Dotacje

Konkurs
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego ogłaszają konkurs dla instytucji lokalnych lub regionalnych, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji na powiększenie kapitału funduszu poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorców.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU
Konkurs
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs dla instytucji lokalnych lub regionalnych, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU
Konkurs
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Krajowym Systemem Usług dla MSP zapraszają zainteresowane organizacje do udziału w procedurze rozszerzenia sieci
Konkurs
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
WYNIKI KONKURSU
na organizację seminarium informacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorców nt. dostępnych instrumentów wsparcia.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację projektu "Analiza poziomu cen i jakości usług doradczych świadczonych przez firmy akredytowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości".
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu w 16 Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).(PKWiU: 74.14.1)
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy.(PKWiU: 24.12.2)
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych
(dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.14.1)
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym o wartości poniżej 30.000,- EUR na realizację zamówienia: Opracowanie studium wykonalności dla Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego
Konkurs
szczegóły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs na realizację projektu
"Punkt Konsultacyjno-Doradczy"
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU

Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EUR na realizację usług:
ORGANIZACJA TRZECH REGIONALNYCH KONFERENCJI: "PROMOCJA STANDARDÓW UDZIELANIA POŻYCZEK I PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH"
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PrzetargU
Przetarg
szczegóły
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie na terenie całej Polski cyklu minimum 21 szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji wspierania biznesu pn. "Promocja instrumentów wspierania współpracy międzynarodowej oraz informowanie przedsiębiorców o prowadzeniu działalności gospodarczej na jednolitym rynku UE".
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:
"Przygotowanie i opracowanie poradnika przedsiębiorcy nt. 'Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce - analiza porównawcza.'"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EUR
na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym o wartości poniżej 30.000,- EUR na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności dla Parku Przemysłowo Technologicznego w Kedzierzynie-KoĽlu
Wyniki
przetargu
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Andrychowskiego Parku Przemysłowego"
Wyniki
przetargu
szczegóły
W oparciu o Art. 27b ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości unieważnia Przetarg nieograniczony na realizację projektu pt.: "Ocena programu dotacji na uzyskanie certyfikatu".
Wyniki
przetargu
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Stargardzkiego Parku Przemysłowego"
Przetarg
szczegóły
Ministerstwo Gospodarki ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na opracowanie i realizację projektu pilotażowego nt. "Wspieranie przedsiębiorczości kobiet"
Przetarg
szczegóły
Ministerstwo Gospodarki ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na opracowanie i realizację projektu pilotażowego nt. "Informowanie przedsiębiorców o Unii Europejskiej"
Wyniki
przetargu
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Goleszowskiego Parku Przemysłowego"
Wyniki
przetargu
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki Przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia:
Ewaluacja końcowa programu Phare - STRUDER 2
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu ograniczonym na realizację zamówienia:
"Opracowanie studium wykonalności dla Noworudzkiego Parku Przemysłowego"
Przetarg
zakończony
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w Przetargu na realizację zamówienia:
"Usługi szkoleniowe dla konsultantów KSU pt.: "ABC konsultanta/trenera"",
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na realizację zamówienia: "Świadczenie usług serwisowania sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego w siedzibie PARP"
Konkurs
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
KONKURS
na realizację projektu: "Punkt Konsultacyjno-Doradczy"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na realizację zamówienia: "Usługi szkoleniowe z zakresu systemów zarządzania jakością dla konsultantów KSU"
Przetarg unieważniony
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na realizację zamówienia: "Opracowanie (ekspertyza) dotyczące stanu instytucji pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na przygotowanie do druku i druk serii pozycji wydawniczych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Termin składania ofert minął 23 marca 2002 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na realizację usług: "Pomoc doradcza i szkoleniowa dla instytucji prowadzących fundusz poręczeń kredytowych i/lub fundusz pożyczkowy"
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
organizację wyjazdu studyjnego do kraju Unii Europejskiej przedstawicieli Parlamentu RP, Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na wykonanie ekspertyzy nt. roli ubezpieczeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Termin składania ofert minął 6 grudnia 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie badania małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze wysokich technologii dotyczącego infrastruktury informatycznej firm, współpracy z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi oraz oczekiwaniami przedsiębiorców wobec polityki państwa w zakresie wspierania innowacyjności i transferu technologii.
Termin składania ofert minął 7 grudnia 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na wykonanie ekspertyzy nt. perspektyw rozwoju branży high-tech w Polsce; aspektów zewnętrznych rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży zaawansowanych technologii.
Termin składania ofert minął 7 grudnia 2001 r.
Konkurs
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
KONKURS
na realizację projektu
"Dotacja na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego"
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU

Termin składania ofert minął 27 listopada 2001 r.
Konkurs
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
KONKURS
na realizację projektu
"Dotacja na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego"
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU

Termin składania ofert minął 27 listopada 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na dostawy artykułów biurowych.
Termin składania ofert minął 26 listopada 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na rewizję sprawozdania finansowego.
Termin składania ofert minął 21 listopada 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na realizację opracowania (ekspertyzy) dotyczącego utworzenia systemu poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorców.
Termin składania ofert minął 29 paĽdziernika 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Zarządem Województwa Dolnośląskiego ogłasza KONKURS na pełnienie roli:
REGIONALNEJ INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ

Termin składania ofert minął 9 paĽdziernika 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Ministerstwo Gospodarki, Departament Handlu i Usług ogłasza:
KONKURS
na
DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA HANDLOWCÓW
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła:
Przetarg DWUSTOPNIOWY
na wykonanie zamówienia publicznego :
Przeprowadzenie badań ankietowych oraz opracowanie raportu
pt. "Przedsiębiorca w systemie zamówień publicznych".
Termin składania ofert minął 24 sierpnia 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła:
CZTERY PrzetargI NIEOGRANICZONE
na wygłoszenie wykładów w cyklu 16 seminariów informacyjnych prowadzonych na terenie całej Polski w terminie paĽdziernik - grudzień 2001 r.
UWAGA! ZMIANY W DOKUMENTACJI PrzetargOWEJ
Termin składania ofert minął 20 sierpnia 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na przygotowanie i obsługę techniczną konferencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin realizacji - 2001.12.14.
Termin składania ofert minął 10 sierpnia 2001 r.
Przetarg
szczegóły
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła:
Przetarg NIEOGRANICZONY
na realizację projektu badawczego
"Innowacyjność polskich MSP"
Termin składania ofert minął 8 sierpnia 2001 r.