Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informuje, że w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych rozpoczyna akredytację wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój przedsięwzięć bazujących na komercyjnym wykorzystaniu internetu.

Realizowane w ramach Programu projekty mogą obejmować takie działania, jak:

 1. ocena szans przedsięwzięcia bazującego na komercyjnym wykorzystaniu internetu i przygotowanie biznes planu:
  1. analizy rynku,
  2. określenie potencjału przedsiębiorstwa na rozwój nowych działań bazujących na wykorzystaniu internetu,
  3. przygotowanie biznes planu.
 2. pomoc w przygotowaniu do wdrożenia biznes planu,
  1. ocena wymaganych inwestycji/działań,
  2. ocena ryzyka,
  3. usługi doradcze dotyczące wymaganych przez prawo zezwoleń, zgód itp.
  4. wsparcie w przygotowaniu dokumentacji technicznej związanej z przygotowaniem inwestycji,
  5. badania rynkowe związane z identyfikacją dostawców usług lub wyposażenia,
  6. pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych.

Usługi zamawiane będą bezpośrednio przez MSP u akredytowanych wykonawców. MSP będą otrzymywać dotacje na refundację części kosztów wdrażania projektów ukierunkowanych na rozwój przedsięwzięć bazujących na komercyjnym wykorzystaniu internetu.

Listy akredytowanych wykonawców

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

- zaproszenie do składania ofert word ( 60,4 kb ),   pdf ( 20,4 kb )
- wytyczne dla wnioskodawców word ( 519,2 kb ),   pdf ( 195,6 kb )
- formularz wniosku word ( 103,5 kb ),   pdf ( 19,8 kb )
- wzór CV word ( 10,5 kb ),   pdf ( 11,8 kb )
- wzór oświadczenia dla ekspertów word ( 3,9 kb ),   pdf ( 5,8 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 82,9 kb )
pliki pdf ( 76,2 kb )

Aplikacje można składać w okresie realizacji Programu, nie póĄniej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r. Wniosek, który wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Lista akredytowanych wykonawców ma charakter otwarty i będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejnych posiedzeniach Komisji Oceniającej. Posiedzenia Komisji Oceniającej będą się odbywać przynajmniej raz na trzy miesiące, w przypadku dużej liczby zgłoszeń Komisja może obradować w dodatkowych terminach.

Najbliższe posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się 2 grudnia 2003 roku.
Termin składania wniosków upływa 28 listopada 2003 roku o godz. 17:00

Listy akredytowanych wykonawców:

Oferty prosimy składać na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro (sekretariat)
02-017 Warszawa

Bliższych informacji na temat Programu można uzyskać pod nr tel.
(022) 699 71 77
(022) 699 72 87

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach