Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
OGŁASZA PRZETARG DWUSTOPNIOWY

na realizację projektu:

"Zaprojektowanie i wdrożenie programu kadrowo-płacowego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127, www.parp.gov.pl, ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu dwustopniowego i zaprasza do składania ofert wstępnych na:

Zaprojektowanie i wdrożenie programu kadrowo-płacowego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kryterium oceny ofert będzie cena - 100%. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po złożeniu ofert wstępnych.

Termin składania ofert wstępnych upływa w dniu 26 maja 2003 r. o godz. 10.00.

Oferty wstępne należy składać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat, V piętro).

Specyfikację Wstępną Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać:

  • w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat, V piętro),
  • pocztą oraz pocztą elektroniczną - po przesłaniu podpisanego wniosku z danymi teleadresowymi na nr faxu (22) 699 71 52.

od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00.

Informacje o przetargu można uzyskać po nr telefonu (22) 699 71 52.


POWRÓT
do głównej strony o przetargach