Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30.000 euro na:

Opracowanie studium wykonalności
dla Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty

Nazwa oferenta

1.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

2.

Polinvest Sp z o.o.

3.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

4.

TEBODIN Poland Sp. z o.o.

5.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

6.

BAA Polska Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 5 (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) nie spełniła wymogów formalnych i została odrzucona. Ocenie technicznej zostało poddanych łącznie 5 ofert, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tzn. oferta

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 65 000 PLN do 95 000 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 79 800 PLN netto.


Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP


POWRÓT
do głównej strony o przetargach