Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 96 z dnia 25.06.2001

Pozycja 36148

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 02-017 Warszawa, woj. mazowieckie, Al. Jerozolimskie 125/127, tel. (022) 699 70 44/45, fax (022) 699 70 46/56, ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie i obsługę techniczną konferencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin realizacji - 2001.12.14.

Wadium - 7000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, sekretariat lub zostanie przesłany listem na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Agnieszka Józefowicz, tel. 699 70 44/45, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.30 - 16.30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 2001.08.10 o godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2001.08.10 o godz. 1500 w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena (koszt) - 50%,
doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 18%,
współpraca z ośrodkami regionalnymi - 32%.