Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127, woj. mazowieckie,
tel. 022 6997044/45, fax 022 6997046/56, e-mail: biuro@parp.gov.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę tonerów i tuszy.(PKWiU: 24.12.2)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - do 31.03.2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: sekretariat,
za zaliczeniem pocztowym lub t_pawlega@parp.gov.pl, lub faksem nr 022 6997152.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Tomasz Reszko, e-mail: t_reszko@parp.gov.pl, tel. 022 6997152, lok. sekretariat, w godz. 10:00-16:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2003 o godzinie 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.05.2003 o godzinie 15:30 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych


POWRÓT
do głównej strony o przetargach