Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - organizowany od 1972 roku - jest jedną z form zachęty do podejmowania różnorodnych działań, zmierzających do eliminowania wypadków przy pracy i ryzyka powstawania chorób zawodowych.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komitet Badań Naukowych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, NSZZ "Solidarność" oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sekretariat Konkursu mieści się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym.

Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów, a także rozwiązań organizacyjnych pozwalających poprawić bezpieczeństwo pracy, chroniących człowieka w jego środowisku pracy.

Istnienie Konkursu od tylu lat świadczy o jego randze i znaczeniu, jakie przywiązuje się w Polsce do zagadnień poprawy warunków pracy. Zarówno popularność tego przedsięwzięcia, jak i jego zasięg świadczą o potrzebie podejmowania takich działań na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, kopalnie i piekarnie, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
Kontakt: mgr Agnieszka Krawczyk
tel. 0-pref./ 22/ 623 36 83, fax 0-pref./ 22/ 623 32 64
http://www.ciop.pl, e-mail: oinip@ciop.pl lub agkra@ciop.pl

Do pobrania REGULAMIN KONKURSU w formacie word oraz w formacie pdf.

POWRÓT
do strony o konkursach