Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Podstawowe informacje dotyczące Konkursu
"Polski Produkt Przyszłości"

Konkurs objęty patronatem
Prezesa Rady Ministrów RP.

images/ppp.gif 1347 B

Informacja dla uczestników Konkursu "Polski Produkt Przyszłości"

1. Wstęp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje VII edycję Konkursu "Polski Produkt Przyszłości". Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć polskich twórców innowacyjnych technik i technologii, a także pomoc w procesie wdrażania ich do przemysłu.

Konkurs PPP jest objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów RP.

2. Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie PPP

Do konkursu mogą przystąpić:

 • osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz opłacające podatki w Polsce,
 • osoby prawne posiadające siedzibę na terenie Polski, prowadzące działalność w Polsce, opłacające podatki w Polsce i w których udział kapitału polskiego wynosi minimum 51%.

3. Cel Konkursu PPP

Promocja innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zorientowanych na szybkie uruchomienie produkcji, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Wyrób Przyszłości,
 • Technologia Przyszłości.

4. Nagrody w Konkursie PPP

Nagroda w kategorii "Wyrób Przyszłości" przyznawana jest przedsiębiorcom, instytutom naukowym, jednostkom badawczo-rozwojowym, zakładom doświadczalnym oraz osobom fizycznym, które propozycję nowego wyrobu doprowadziły do etapu prototypu.

Nagroda w kategorii "Technologia Przyszłości" przyznawana jest przedsiębiorcom, instytutom naukowym, jednostkom badawczo-rozwojowym, zakładom doświadczalnym oraz osobom fizycznym, które propozycję nowej technologii doprowadziły do etapu wdrażalności do praktyki produkcyjnej.

Zdobywcy Nagrody "Polski Produkt Przyszłości" zarówno w kategorii "Wyrób Przyszłości" jak i "Technologia Przyszłości" otrzymują:

 • statuetkę,
 • dyplom,
 • możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem "Polski Produkt Przyszłości" przez 3 lata po przyznaniu nagrody,
 • pomoc w procesie wdrożeniowym i promocji.

Oprócz Nagród mogą być przyznawane również wyróżnienia.

Wyróżnieni otrzymują:

 • dyplom,
 • możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem "Polski Produkt Przyszłości" przez 2 lata po przyznaniu wyróżnienia,
 • pomoc w promocji produktu.

5. Wymagane dokumenty

W celu przystąpienia do Konkursu PPP należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia projektu do Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" ( do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf ),
 2. Formularz projekcji wdrożenia projektu z Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" - nie obligatoryjnie ( do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf ). Informacje zawarte w formularzu są pomocne przy nominowaniu przez PARP nagrodzonych projektów do "Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
 3. Zgodę na przetwarzanie danych ( do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf ),
 4. Szczegółowy opis przedsięwzięcia, opracowany zgodnie ze wskazówkami do sporządzenia załączników do "Formularza zgłoszeniowego" ( do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf ), zawierający:
  1. Opis projektu
  2. Innowacyjność projektu
  3. Informację o pracach badawczych
  4. Porównanie poziomu naukowo-technicznego zgłoszonego projektu z podobnymi rozwiązaniami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi
  5. Projekcję wdrożenia wraz z wypełnionym "Formularzem projekcji wdrożenia projektu z Konkursu Polski Produkt Przyszłości"
  6. Informację o zgłaszającym projekt
  7. Dokumenty dodatkowe (opinie, recenzje, rekomendacje, kopie wyróżnień).

6. Miejsce i termin składania wniosków konkursowych

Materiały konkursowe w dwóch egzemplarzach należy składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Al. Jerozolimskie 125 / 127 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2003 r.

Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia kompletnego zgłoszenia do siedziby PARP.

Rozpatrywane są jedynie zgłoszenia kompletne, zawierające wszystkie wymagane informacje i załączniki.

Kontakt : tel.: +22 699 71 77, e - mail: konkursppp@parp.gov.pl

7. Kapituła Konkursu PPP

Prezes PARP powołuje Kapitułę Konkursu PPP, zwaną dalej Kapitułą. Tryb pracy Kapituły określa Prezes w "Regulaminie Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" ( do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf ).

8. Tryb rozpatrywania wniosków

Wnioski konkursowe rozpatrywane są dwuetapowo:

 • wstępna ocena projektów przez minimum 2 ekspertów PARP lub ekspertów zewnętrznych powołanych przez przewodniczącego Kapituły, mająca na celu wyłonienie projektów dopuszczonych do nagrody, dokonywana na podstawie ustalonych kryteriów oceny ( do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf ),
 • ocena ekspertów zewnętrznych, powoływanych przez przewodniczącego Kapituły, dokonywana na podstawie ustalonych kryteriów oceny ( do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf ).

9. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród

Nagrody i wyróżnienia wręcza Prezes Rady Ministrów RP, w czasie uroczystości tradycyjnie organizowanej w listopadzie.

Technologie i wyroby zgłaszane do konkursu PPP od 1997 roku, które zostały nominowane, wyróżnione i nagrodzone można obejrzeć ..: TUTAJ :..


Poniżej zamieszczony został zestaw dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie "Polski Produkt Przyszłości".

1. Warunki konkursu w formacie word oraz w formacie pdf
2. Formularz zgłoszenia projektu do Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" w formacie word oraz w formacie pdf
3. Formularz projekcji wdrożenia projektu z Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" w formacie word oraz w formacie pdf
4. Zgoda na przetwarzanie danych w formacie word oraz w formacie pdf
5. Wskazówki do sporządzenia załączników do "Formularza zgłoszeniowego" w formacie word oraz w formacie pdf
6. Kryteria oceny projektu przez ekspertów wewnętrznych w formacie word oraz w formacie pdf
7. Kryteria oceny projektu przez ekspertów zewnętrznych w formacie word oraz w formacie pdf
8. Regulamin konkursu "Polski Produkt Przyszłości" w formacie word oraz w formacie pdf
Archiwum ZIP z kompletem dokumentów : dokumenty w formacie word (147 kb)
dokumenty w formacie pdf (58 kb)
Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące Konkursu "Polski Produkt Przyszłości"
wypełnij poniższy formularz:
E-mail pytającego:


29 listopada 2002 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie "Polski Produkt Przyszłości". W uroczystości wzięli udział m.in.: Wicepremier, Minister Infrastruktury Marek Pol, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Wagner, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu w Kancelarii Prezydenta RP Marek Ungier, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej Sławomir Wiatr oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Mirosław Marek.


Laureaci i wyróżnieni w VI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

 1. Kategoria "TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI"

 1. Laureat Konkursu PPP w kategorii "technologia przyszłości":
 2. projekt pt. "Cyfrowa platforma optymalizacji wytwarzania energii elektrycznej" - Transition Technologies S.A., Warszawa

 3. Wyróżnieni w Konkursie PPP w kategorii "technologia przyszłości":

 • projekt pt. "Technologia wytwarzania substancji farmaceutycznej tacalcitol stanowiącej składnik czynny leku przeciwłuszczycowego" - Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

 • projekt pt. "Aluminiowe tarcze i bębny hamulcowe kompozytowe" - Instytut Odlewnictwa, Kraków

 • projekt pt. "Technologia i linia do jednoetapowego wytłaczania rur z poliolefin, zwłaszcza z PP wysokonapełnianego składnikami mineralnymi w procesie uplastyczniania dwuślimakowego współbieżnego", Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM, Toruń

 • projekt pt. "Wysokoefektywna technologia produkcji włókna konopnego, lnianego oraz lnu oleistego, jako alternatywnego surowca do ekologicznego wytwarzania masy celulozowo-papierniczej oraz materiałów kompozytowych", Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

 1. Kategoria "WYRÓB PRZYSZŁOŚCI"

 1. Laureat Konkursu PPP w kategorii "wyrób przyszłości":
 2. projekt pt. "Aparat do terapii polem magnetycznym oraz energią świetlną Viofor JPS System Clinic" - Med & Life Polska Sp. z o.o., Komorów

 3. Wyróżnieni w Konkursie PPP w kategorii "wyrób przyszłości":

 • projekt pt. "Uniwersalny kombajn ścianowy dużej mocy KSW-750E" - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice

 • projekt pt. "Przenośne urządzenie do programowanego, kontrolnego rozładowywania i ładowania baterii akumulatorów 48/50V - przekształtnik TBA2-IŁ" - Instytut Łączności, Warszawa

POWRÓT
do strony o konkursach