Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna>>Przetargi>> Przetarg

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na
Opracowanie studium wykonalności dla Parku Przemysłowo Technologicznego w
Kędzierzynie-Koźlu

zostały złożone oferty następujących firm:

  1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  2. Polinvest Sp. z o.o.
  3. Główny Instytut Górnictwa
  4. LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.
  5. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Przetargowa uznała, że warunki formalne spełnia 5 ofert, z których została wybrana oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tzn. oferta

Głównego Instytutu Górnictwa

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 57 000 PLN do 80 000 PLN. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 70 200 PLN.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach