Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) 699 70 44, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na
Opracowanie studium wykonalności dla Andrychowskiego Parku Przemysłowego

zostały złożone oferty następujących firm:

1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2. EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska
3. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
4. LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.
5. Główny Instytut Górnictwa

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Przetargowa uznała, że warunki formalne spełnia 5 ofert, z których została wybrana oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tzn. oferta

Głównego Instytutu Górnictwa

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 68 200 PLN do 109 000 PLN. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 68 200 PLN.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach