Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) 699 70 44, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności dla Stargardzkiego Parku Przemysłowego

zostały złożone oferty następujących firm:

1. Centrum Doradztwa Strategicznego S.C.
2. Główny Instytut Górnictwa
3. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
4. Frąckowiak i Wspólnicy - Konsulting Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Przetargowa uznała, że warunki formalne spełniają wszystkie 4 oferty, z których została wybrana oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne, tzn. oferta

Centrum Doradztwa Strategicznego S.C.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 68 500 PLN do 98 800 PLN. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 68 500 PLN.


Z poważaniem,

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach