Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji dla projektu

"Ocena programu dotacji na uzyskanie certyfikatu"

po unieważnieniu w dniu 16 grudnia 2002 r. przetargu nieograniczonego na zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro w oparciu o art. 27 b Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych, w dniu 16 stycznia 2003 r. wybrano ofertę

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Do Studzienki 63, 80-277 Gdańsk, z ceną brutto 85,464 złotych.

W postępowaniu udział wzięło 6 oferentów, z czego 5 spełniło warunki formalne. Oferty oceniane były według czterech kryteriów, określonych w "Warunkach udziału w postępowaniu na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Ocena programu dotacji na uzyskanie certyfikatu", a mianowicie: ceny (0-30%), technicznej propozycji badania (0-30%), kwalifikacji i doświadczenia personelu (0-30%) oraz harmonogramu (0-10%). Liczba punktów przyznanych każdej z ofert w ramach podanych kryteriów przedstawia się w następujący sposób:

Nr
oferty

Oferent

Cena

Techniczna
propozycja
badania

Kwalifikacje
i doświadczenie
personelu

Harmonogram

Razem
ilość
punktów

1

Opinia Agencja Badania Rynku
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

22,26

18,33

18,33

7,67

66,59

2

Instytut Badań nad Gosp. Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-277 Gdańsk

15,20

22,33

24,67

9

71,2

3

PENTOR Inst. Bad. Opinii i Rynku
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

13,83

16,67

20

5,67

56,17

4

Zakład Badań Naukowych Polskiego Tow. Socjologicznego
ul. Mazowiecka 11
00-052 Warszawa

17,47

22,67

17,67

5

62,81

6*

ARC Rynek i Opinia
ul. Gen. Zajączka 32
01-510 Warszawa

30

10,33

22,67

8

71,0

* Nieciągła numeracja ofert wynika z odrzucenia oferty nr 5 (firmy "Centurion" Przemysław Mrozek). Wybrano ofertę, która zgodnie z powyższym zestawieniem otrzymała największą ilość punktów, czyli ofertę nr 2, zgłoszoną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Do Studzienki 63, 80-277 Gdańsk.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach