Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności dla Goleszowskiego Parku Przemysłowego

zostały złożone oferty następujących firm:

1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Centrum Doradztwa Strategicznego S.C.
3. EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska
4. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
5. Frąckowiak i Wspólnicy - Konsulting Sp. z o.o.
6. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Przetargowa uznała, że warunki formalne spełnia 5 ofert, z których została wybrana oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne, tzn. oferta

Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 45 000 PLN do 98 000 PLN. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 95 000 PLN.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach