Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) 699 70 44, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na
Opracowanie studium wykonalności dla Noworudzkiego Parku Przemysłowego

zostały złożone oferty następujących firm:

1. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Katowice,
2. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów,
3. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej,
4. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Przetargowa uznała, że warunki formalne spełniają 3 oferty, z których została wybrana oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne, tzn. oferta

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 90 000 PLN do 108 000 PLN. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 90 000 PLN.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach