Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Przetargi >> Przetarg


WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

RAINBOW SERVICE EXPRESS Sp. z o.o.,
ul. Wałbrzyska 3/5,
02-739 Warszawa.

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto przesyłek na terenie Warszawy i Polski
(kol. 6 wiersz 5) wynosi 207,40 złotych.

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto przesyłek na terenie krajów europejskich
(kol. 6 wiersz 9) wynosi 2.440,00 złotych.

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto przesyłek na terenie krajów azjatyckich
(kol. 6 wiersz 13) wynosi 4.087,00 złotych.

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto przesyłek na terenie krajów afrykańskich
(kol. 6 wiersz 17) wynosi 4.087,00 złotych.

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto przesyłek na terenie krajów ameryki północnej
(kol. 6 wiersz 21) wynosi 4.087,00 złotych.

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto przesyłek na terenie krajów ameryki południowej
(kol. 6 wiersz 25) wynosi 4.087,00 złotych.

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto przesyłek na terenie krajów australijskich
(kol. 6 wiersz 29) wynosi 4.087,00 złotych.

Oferta firmy RAINBOW SERVICE EXPRESS Sp. z o.o. została złożona jako jedyna do przedmiotowego postępowania.