Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro na:

Przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizowanych zadań
przez 16 Regionalnych Instytucji Finansujących
biorących udział we wdrażaniu Programu SPO-WKP,
Działanie 2. 3

został wyłoniony wykonawca, którym jest:

Konsorcjum składające się z:

Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o. o.;
Grupa Gumułka -Audyt Sp. z o. o.

Wykonawca złożył jedyną ważna ofertę ww. postępowaniu.
Cena brutto podana w ofercie wykonawcy wynosi 100.040,00 złotych.