Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax. (22) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), informuje, że w przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na

Przeprowadzenie ewaluacji tematycznej
"Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL"

CPV: 73110000-6 Usługi badawcze

najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

SMG/KRC Poland Media S. A.
ul. Nowoursynowska 154a,
02-797 Warszawa

Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.,
ul. Wolności 18a,
18-327 Gdynia

z ceną zamówienia – 212 280,00 PLN brutto.

Termin składania ofert: 5 września 2006 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: dokument pdf ( 244,2 kb )

Do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami
archiwum zip ( 732,5 kb )