Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax. (22) 432 86 20

Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informujemy, iż oferta złożona przez

WYG International Sp. z o.o.,
ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa,
z ceną 39 040,00 zł,

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i aktualizację pakietów oraz produktów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców, uznana została za najkorzystniejszą. Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż:

- nie została odrzucona żadna oferta;
- żaden z wykonawców nie został wykluczony.