Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax. (22) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), informuje, że w przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro na:

przeprowadzenie ewaluacji końcowej Regionalnego programu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość Polska (2002/000-580.06.05 Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza), Sektorowego programu dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjności (2002/000-580.06.02 Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza) i programu Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (2002/000-196.01.04 Phare 2002 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej i administracyjnej)

(CPV: 73110000-6 Usługi badawcze)

najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Pentor Research International S.A.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Kołobrzeska 16, 02-923 Warszawa

z ceną zamówienia - 386 496,00 PLN brutto.