Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Unia Europejska     EFS

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax. (22) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami ogłasza, że do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 137 000 euro na:

Na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

najkorzystniejszą ofertę w Pakiecie I złożyła firma:

EMAX S.A.,
ul. Towarowa 35,
61-896 Poznań

z ceną zamówienia za Pakiet I – 1.414.452,17 złotych brutto.

Jednocześnie informujemy, iż postępowanie w Pakiecie II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.