Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax. (22) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Na najem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


W związku ze złożonym protestem i ponownym rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

P.H.U. RISET,
Ul. Matuszewska 28,
01-925 Warszawa

z ceną za całość zamówienia 143 472,00 złote brutto.