Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax. (22) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami ogłasza,
że do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 137 000 euro na:


Zaprojektowanie, instalacja i wdrożenie informatycznego systemu finansowo – księgowego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

QNT Sp. z o.o.,
ul. Karola Marki 12-14,
44-100 Gliwice

z ceną zamówienia - 975.442,46 złotych brutto.