Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Unia Europejska     EFS

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax. (22) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami ogłasza, że do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na:

Na dostawę mebli biurowych na potrzeby
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

CPV: 36.12.10.00-5 (Meble biurowe)


najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

BIURASSIC S.J.,
ul. Górczewska 27/35,
01-139 Warszawa

z ceną zamówienia - 60.247,26 złotych brutto.