Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Unia Europejska     EFS

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami informuje, że przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:

Na przygotowanie i przeprowadzenie audytu realizacji projektów pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

CPV: 74121200-5 Usługi audytu

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DIVINA Polonia Wąsaty i Spółka Jawna,
ul. Prószkowska 27, 45-759 Opole

z ceną zamówienia – 5.978,00 złotych brutto.