Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej 60.000,- EUR na realizację zamówienia pt.:

Opracowanie i wykonanie systemu portalowego
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 92 uPzp informujemy iż:

  1. W toku oceny ofert jako najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez
    Hrba Software, ul. Aluzyjna 23E, Warszawa. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

  2. Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca. Nie było także odrzuconych ofert.