Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR na realizację zamówienia nr IT/06/Dz13/FM/23 pt.:

Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji
na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP

(CPV 92400000-5 – Usługi świadczone przez agencje informacyjne)


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem ”Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP” (CPV 92400000-5 – Usługi świadczone przez agencje informacyjne) nie wpłynęły żadne oferty od Wykonawców.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzasadnienie wyboru

Zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.