Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR na realizację zamówienia:


Sporządzanie niezależnych opinii ekspertów na temat jakości i wartości
opracowań będących rezultatem realizacji projektów finansowanych
w ramach programów doradczych
z Funduszy Phare i SPO WKP, działanie 2.1.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzasadnienie wyboru

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Sporządzanie niezależnych opinii ekspertów na temat jakości i wartości opracowań będących rezultatem realizacji projektów finansowanych w ramach programów doradczych z Funduszy Phare i SPO WKP, działanie 2.1.” za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. Zwycięska oferta uzyskała największą liczbę punktów w łącznej ocenie metodologii oraz ceny realizacji zlecenia.