Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20

usługi przeprowadzenia sesji informacyjnej i sesji informacyjno-doradczych
pt. „Podniesienie kompetencji ośrodka KSU
w zakresie świadczenia i rozwoju usług dla MSP”
dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 60 000 euro, na usługi przeprowadzenia sesji informacyjnej i sesji informacyjno – doradczych pt. Podniesienie kompetencji ośrodka KSU w zakresie świadczenia i rozwoju usług dla MŚP dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

WYG International Sp. z o.o.
Ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa

Cena oferty: 159 820,00

Jednocześnie informujemy, iż nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.